วิธีเข้าเรียนออนไลน์ DLTV บนเว็บไซต์

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV
>>https://www.kruupdate.com/26052/
ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3
>>https://www.kruupdate.com/25749/
15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อบ.1 – ม.ุ6
>>https://www.kruupdate.com/25953/
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล-ป.6
>>https://www.kruupdate.com/26042/
บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
>>https://www.kruupdate.com/26049/