Position: position-12 [ Style: outline]
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0003.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0015.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0022.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0027.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0054.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0068.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0002.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0010.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0070.jpg
วารสารโรงเรียน (ThoongPrao Information)
ข่าวการศึกษา

เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน DLTV

นายวิชาสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้๋ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายสุวิทย์ บั้งเงินและนายเสกสรรค์  สิริวัน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในการตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม สรุปปัญหาและอุปสรรค ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำแนะนำแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563